Sammenlignelig brugerinformation
Se www.brugerinformation.dk
 
Vælg Folkeskoler, vælg herefter Sammenlign Folkeskoler.
Skriv skolens navn i feltet Andet, søg (der kan alternativt søges på adresse).
Markér skolen og klik Vælg.
Klik på Sammenlign.
 
Herefter er der mulighed for at se de nyeste og opdaterede oplysninger om skolen:
 
Klik først på "Se også supplerende oplysninger"
Underpunkt
Indhold
Adresse (obligatorisk)
Oplysninger fra centrale databaser
Klassetrin og spor (supplerende)
 
Værdigrundlag og pædagogik (obligatorisk)
 
Fagudbud (obligatorisk)
 
Yderligere om skolens kvalitet (obligatorisk)
Her findes links til skolens kvalitetsrapport med bilag
Supplerende om profil og undervisning (supplerende)
Her findes links til institutionsaftale mellem skolen og Silkeborg Kommune samt til undervisningsmiljø. Yderligere information - links til Klare mål.
Evalueringer af undervisningen (obligatorisk)
 
Antal elever i alt (obligatorisk)
Oplysninger fra centrale databaser
Gennemsnitskarakterer (obligatorisk)
Kun for overbygningsskoler. Link til oplysninger fra centrale databaser.
Gennemsnitlige klassekvotienter (obligatorisk)
Oplysninger fra centrale databaser
Bygninger og faciliteter (supplerende)
Links til oplysninger om fysisk tilgængelighed og computere i skolen
Overgangsfrekvens (obligatorisk)
Kun for overbygningsskoler. Link til oplysninger fra centrale databaser
 
Ifølge Velfærdsministeriet opdateres oplysningerne i de centrale databaser næsten synkront med Undervisningsministeriets databaser.